LYRICSNaija Gospel Songs

DOWNLOAD MP3 | One Naira by El-Rasheed

One Naira by El-Rasheed -Lyrics

1. Abin hanu ne babu
Money have not
I Dandano ya kasa
Flavour is deficient
A birnin zuciya ta
The city within my heart
Zinari ne da azurfa
Is of gold and silver
Ba cin rani zan yi ba
I’m no opportunist
Kauna ce da fa”ida
It is love for good
Zan kaunace ki babu kimahariya
I’ll love you without limits
Har za kiyi fahariya
That you will be proud
Chorus
Ina da one Naira,
Kina da one million
I have one Naira, you have a million Za ki so ni?

Za ki so ni? Will you love me? Will you love me?
Ina da one Naira,
Kina da one million
I have one Naira, you have a million Za ki so ni? baby za ki so ni?
Will you love me? Will you love me?
Na fa fahimci tsoron ki
I understand your fears Ko da ni tsoro zan ji
I would likewise fear
Kar gobe ki lalace
To not get desolate henceforth
Zo ga ni mu jarumce
Get with me let’s brave it.

2. A yau dai ne babu

Only now do I have not
Nan gaba zai canja
In the future it will change
Birnin nan na zuciya ta tare za mu cimma
That city in my heart, together we will build it
Tushen dukiya, yaraiya da aminci
The root of wealth is unity and loyalty
Ga kauna za mu share ki daina shakka
With love backing we will overcome

Riff 2X
Shinan gaibu dai sai Allah
God alone knows the future
Yau da gobe sai Allah
Today and tomorrow God alone knows
Amma in da rai da rabo in da lafiya
But once there’s life there’s hope

Outro;
One Naira za ya Haifa million
One Naira will birth a million
One Naira za ya Haifa billion
One Naira will birth a billion
One Naira za ya Haifa million
One Naira will birth a million
One Naira za ya Haifa billion
One Naira will birth a billion

Stream &download below
DOWNLOAD MP3 HERE

 

Hasbro

Kingdom Blogger, Social Media Enthusiast, Music Lover, Digital Marketer & Online Publisher Loved by God. #Jesuspikin

Say something about this...

//lidsaich.net/4/6230740
%d bloggers like this: